Naszą działalność w zakresie dochodzenia roszczeń koncentrujemy na przemyślanych rozwiązaniach. Podejmowane czynności mają przynieść efekt w postaci odzyskania należności w krótkim okresie czasu, przy jednoczesnym 
zachowaniu partnerskich relacji naszych Klientów z kontrahentami.

Dzięki doświadczeniu i znajomości rynku, INTER PARTES oferuje wysoki poziom wiedzy merytorycznej, przekładający się na trafną analizę stanu prawnego, faktycznego oraz wskazanie właściwych rozwiązań. Wierzymy, że skuteczne odzyskiwanie należności wymaga całościowego spojrzenia na problem funkcjonowania przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym. Dlatego też, naszej działalności nie ograniczamy wyłącznie do windykacji, ale proponujemy również świadczenie usług dodatkowych, wspierających proces odzyskiwania należności.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów,  w ramach świadczonych usług oferujemy:

  • windykację należności
  • działalność prewencyjną
  • obsługę prawną