Podstawową formą świadczenia usług windykacyjnych jest działanie w imieniu Klientów w ramach umowy zlecenia windykacji należności. Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, INTER PARTES reprezentuje Klientów w procesie odzyskiwania należności, na wszystkich jego etapach. Podstawą działania INTER PARTES jest zatem w tym przypadku umowa z Klientem oraz pełnomocnictwo.

Decydując się na tę formę współpracy, Klient, zachowując w procesie odzyskiwania należności status wierzyciela, otrzymuje profesjonalną obsługę w zakresie windykacji.

Podejmowane działania oparte są na wypraco-wanych i sprawdzonych przez INTER PARTES metodach. Czynności windykacyjne prowadzone są w sposób systematyczny i konsekwentny, przy jednoczesnym zachowaniu kultury w kontaktach z dłużnikiem.

Zalety usługi:

  • kompleksowa obsługa Klientów w zakresie windykacji
  • ograniczony udział Klienta w procesie odzyskiwania należności
  • dostęp do szczegółowych informacji o postępach w procesie windykacji on-line