Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt: Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania wspierającego proces windykacji w celu zwiększenia potencjału biznesowego i przygotowania do cyfrowej transformacji firmy "INTER PARTES" CIEŚLAK I WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA.

Beneficjent: "INTER PARTES" CIEŚLAK I WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Fundusz UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Cel Projektu: Głównym celem Projektu jest wprowadzenie innowacji procesowej polegającej na zakupie oprogramowania do obsługi kancelarii oraz windykacji, aby zwiększyć potencjał biznesowy i przygotować się do cyfrowej transformacji Spółki. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które umożliwią pracownikom wykonywanie powierzonych zadań w sposób efektywny, komfortowy, bezpieczny dla zdrowia, bez utraty dotychczasowego poziomu zaawansowania komunikacji oraz wypracowanych relacji z klientami. Inwestycja ma na celu również zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie cyfrowej komunikacji i elektronicznego obiegu dokumentów na wypadek wystąpienia w przyszłości potencjalnych pandemii.

Efekt Projektu:

Wdrożenie innowacji procesowej przyczyni się do osiągnięcia szeregu korzyści w zakresie zarządzania Spółką oraz w relacjach z partnerami biznesowymi m.in. poprzez: wdrożenie pracy zdalnej, ulepszenie warunków pracy, zwiększenie wydajności pracy, zautomatyzowanie rutynowych czynności biurowych, poprawa w zakresie technologicznego zabezpieczenia danych, w tym szyfrowanie dokumentów, podniesienie jakości usług, szybsza i zdalna obsługa, szybsza wymiana dokumentów między klientami, dłużnikami, organami sądowymi, administracyjnymi i egzekucyjnymi, usprawnienie rozliczeń, możliwość podpisywania umów w formie zdalnej.

Całkowita wartość Projektu: 220 080,00 PLN

Kwota dofinansowania: 187 068,00 PLN

Planowany okres realizacji: od 15.04.2022 r. do 14.04.2023 r.

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój