Odchodząc od modelu firm windykacyjnych zajmujących się masową obsługą wierzytelności, dajemy w zamian indywidualne i kompleksowe podejście do przedstawionych zagadnień oraz lojalność we współpracy.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy chcą mieć po swojej stronie partnera dostrzegającego i rozumiejącego realia oraz problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W ramach współpracy, opartej na partnerskich relacjach, zapewniamy łatwy i szybki kontakt wszelkimi dostępnymi środkami komunikacji. W sprawny i przystępny sposób umożliwiamy bieżące konsultacje i wymianę informacji. Naszym Klientom udostępniamy system informatyczny IPS, pozwalający monitorować on-line stan powierzonych nam spraw.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko umiejętne rozpoznanie potrzeb Klienta i właściwe dopasowanie narzędzi windykacyjnych gwarantują wysoką efektywność podejmowanych działań.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym postrzegamy jako swego rodzaju rozgrywkę. W rozgrywce tej istotne znaczenie dla osiągnięcia sukcesu i utrzymania zdobytej pozycji ma właściwe rozpoznanie i dobór kontrahentów, zaplanowanie odpowiednich posunięć oraz zabezpieczenie własnych interesów.

Przystąpienie do tej rozgrywki bez właściwego przygotowania i wsparcia może spowodować, że droga do upatrzonego celu będzie długa, kosztowna i nie zawsze zakończona sukcesem.

Swoim Klientom INTER PARTES zapewnia niezbędną pomoc w zabezpieczeniu interesów.