Oprócz świadczonych usług windykacyjnych naszym Klientom proponujemy również wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów na gruncie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego. Od strony prawnej nad naszymi Klientami czuwa Kancelaria INTER PARTES Cieślak i Włodarczyk spółka komandytowa.

Dzięki stałej współpracy z kancelarią prawną naszym Klientom możemy zapewnić:

  • bieżącą obsługę prawną
  • reprezentowanie przez  profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed sądami na terenie całego kraju, we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym
  • reprezentowanie przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach egzekucyjnych
  • sporządzanie oraz opiniowanie tekstów umów
  • bieżące konsultacje prawne z wybranych dziedzin prawa
  • przygotowanie analiz i opinii prawnych
  • tworzenie, przekształcanie, likwidację spółek oraz reprezentowanie w postępowaniu przed sądem rejestrowym