Przelew powierniczy wierzytelności polega na tymczasowym przekazaniu na rzecz INTER PARTES przysługującej Klientowi wierzytelności. Przekazanie nie ma charakteru trwałego i związane jest ściśle z okresem podejmowania czynności windykacyjnych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, na każdym etapie postępowania windykacyjnego, zarówno w postępowaniach przed sądem, jak i komornikiem, to INTER PARTES występuje jako wierzyciel. Wskazane rozwiązanie pozwala zachować pozytywny wizerunek Klienta u kontrahenta będącego dłużnikiem, ponieważ formalnie to nie Klient podejmuje czynności windykacyjne. Po skutecznym zakończeniu czynności windykacyjnych odzyskane należności są przekazywane Klientowi.

Przelew powierniczy jest szczególnie dogodny dla Klienta, który nie ma woli uczestniczenia w procesie windykacji lub kontrolowania jej przebiegu. 

Zalety usługi:

  • zachowanie wizerunku  Klienta u kontrahenta będącego dłużnikiem
  • oszczędność czasu z uwagi na brak konieczności uczestniczenia Klienta w procesie windykacji
  • dostęp do szczegółowych informacji o postępach w procesie windykacji on-line