Odchodząc od modelu firm windykacyjnych zajmujących się masową obsługą wierzytelności, dajemy w zamian indywidualne i kompleksowe podejście do przedstawionych zagadnień oraz lojalność we współpracy.
 

Obsługa prawna

Oprócz świadczonych usług windykacyjnych naszym Klientom proponujemy również wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów na gruncie prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego.

Czytaj więcej

Oferta specjalna

Posiadamy szerokie doświadczenie w odzyskiwaniu roszczeń pieniężnych należnych podwykonawcom przy budowie autostrad w Polsce oraz wobec wykonawców innych inwestycji budowlanych (np. deweloperzy).

Czytaj więcej

Windykacja należności

W ramach świadczonych usług, w zależności od oczekiwań i potrzeb naszych Klientów, proponujemy dwa modele odzyskiwania należności – windykację polubowną oraz windykację z wykorzystaniem dostępnych środków ochrony prawnej (windykacja sądowa i komornicza).

Czytaj więcej

Działalność prewencyjna

Umieszczenie pieczęci na wybranych rachunkach lub fakturach sygnalizuje objęcie danej należności monitoringiem płatności. Pieczęć zawiera w swej treści czytelną informację, że terminową zapłatę należności nadzoruje wyspecjalizowany podmiot.

Czytaj więcej